Bc. Petra Novosadová

Diplomová práce

Speciální substráty pro pěstování okrasných dřevin s vyšším obsahem vzduchu

Special substrates with higher amount of air for growing ornamental woody plants
Anotace:
V období od dubna do listopadu 2017 proběhl na pozemku Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin v Lednici pokus s pěstováním okrasných dřevin v substrátech s vyšším obsahem vzduchu.Pokusnou rostlinou byla Spiraea vanhouttei. Byl sledován a hodnocen růst a vývoj těchto rostlin ve čtyřech pěstebních substrátech firmy Gramoflor. Tři z těchto substrátů obsahovaly různé procento drcené dřevní hmoty …více
Abstract:
During the time period between April and November 2017 an experiment focused on growing ornamental plants in substrates with a higher amount of air was realised in the area of the Institute of Breeding and Reproduction of Plants in Lednice.The experimental plant was Spiraea vanhouttei. The growth and development of these plants was observed in the four of growing substrates produced by the firm of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
  • Oponent: Jiří Valtera, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Zahradnictví