Sabina Šedivá

Bakalářská práce

Politika životního prostředí a komparace ekologické daně ve vybraných zemích EU

Environmental policy and comparison of environmental taxes in the selected EU countries
Anotace:
Závěrečná práce si svým obsahem bere za cíl přiblížit čtenáři problematiku politiky životního prostředí, kterou se zabývá Ministerstvo životního prostředí, a jeden z hlavních pilířů této politiky - ekologickou daň. V praktické části je poté představeno konkrétní zavedení ekologické daně v české daňové legislativě, její výše a komparace s vybranými zeměmi Evropské unie. Pozornost je dále směřována na …více
Abstract:
This final thesis aims to bring the reader closer to the issue of environmental policy, covered by the Ministry of the Environment, and one of the main pillars of this policy - the environmental tax. The practical part presents the specific introduction of the environmental tax in the Czech tax legislation, its rate and comparison to selected countries of the European Union. The attention is also focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vít Jedlička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šedivá, Sabina. Politika životního prostředí a komparace ekologické daně ve vybraných zemích EU. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků