Bc. Aneta Křenková

Bakalářská práce

Le principali innovazioni lessicali del linguaggio giovanile

The Main Lexical Innovations in the Language of Youths
Abstract:
This thesis deals with the contemporary language of young people. It analyzes the linguistic phenomena of the most widely used terms from language borrowings, rhetorical devices to vulgarisms. These phenomena are described in the theoretical part, the evidence comes later in the practical part. The examples given in the practical section come from three selected publications from the author of books …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá současným jazykem mladých. Analyzuje nejužívanější jazykové jevy od jazykových výpůjček, rétorických figur až po vulgarismy. Tyto jevy, které jsou popisovány v teoretické části, jsou později dokazovány v praktické části. Příklady uváděné v praktické části pochází ze tří vybraných publikací od autora knih pro náctileté, F. Moccia. Cílem bylo zjistit, která slova, či slovní …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta