Kristýna HORYNOVÁ

Bachelor's thesis

Aplikace teorie nastolování agendy (agenda-setting) na vysvětlení vývoje ekonomických ukazatelů

Application of the theory of agenda setting to explain the development of economic indicators
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem nastolování agendy a vývojem obchodování na kapitálových trzích. Jejím cílem je vysvětlit vzájemný vztah mezi počtem zmínek o společnosti ve zpravodajství a cenou a objemem obchodovaných akcií na burze. Výzkum pěti firem, které jsou obchodovány na českých burzách (AAA Auto, Fortuna, Metrostav, Orco a Philip Morris), probíhal v rozmezí tří měsíců. Pomocí výzkumu se nepodařilo …more
Abstract:
This thesis concerns the relationship between agenda-setting and development of trading on the financial markets. Its aim is to explain mutual relationship between number of mentions in the coverage about the company and prices of stocks and traded volume stocks on the stock market. The research of five companies was done during three months and dealt with companies, which are traded on the Czech stock …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORYNOVÁ, Kristýna. Aplikace teorie nastolování agendy (agenda-setting) na vysvětlení vývoje ekonomických ukazatelů. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická