Bc. Blanka LIBOROVÁ

Diplomová práce

Integration von Online Elementen in den Unterricht mit dem Schwerpunkt von Online Video Seminaren mit integrierter Lernkontrolle und Nutzungsanalysen.

Integration of online elements into the classroom with a focus on online video seminars with integrated learning control and use analyzes.
Abstract:
Integration of online elements into the classroom with a focus on online video seminars with integrated learning control and the use of analyzes. This work is targeted to find out how Students are using online video seminars and how to create online video seminars to be integrated into classes. It is based on 3 hypothesizes: 1. A chapter in a video seminar must be brief and explain a matter in less …více
Abstract:
Předložená práce se zabývá používáním a výrobou online videí a jejich integrací do výuky. Práce je založena na třech hypotézách: 1. Kapitola online videa musí být stručná a obsah by měl být vysvětlen v době kratší než 5 minut. 2. Video musí být koncipováno tak, aby umožňovalo snadné vyhledávání dalších faktů k tématu. 3. Při výrobě videa je důležité kombinovat stránku vizuální se stránkou akustickou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIBOROVÁ, Blanka. Integration von Online Elementen in den Unterricht mit dem Schwerpunkt von Online Video Seminaren mit integrierter Lernkontrolle und Nutzungsanalysen.. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta