Karel MARHAN

Bakalářská práce

Efektivita SQL programování ve vztahu k Business Intelligence a rozhodovacím procesům

Effectiveness of SQL programming in relation to Business Intelligence and decision making
Abstract:
The main goal of this thesis is to conduct the analysis of Business Intelligence solutions for Effective Decision Making, to introduce BI solution deployment and compare examples of best and worst practices in SQL queries programming. The thesis is divided into two parts. Initially, the theoretical part describes short history of Business Intelligence and its impact on Effective Decision Making and …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je provést analýzu řešení Business Intelligence pro efektivní rozhodování, představit nutné kroky k nasazení BI a porovnat příklady nejlepších a nejhorších postupů při programování SQL dotazů. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, popisuje krátkou historii Business Intelligence a její dopad na efektivní rozhodování a vymezuje kroky, které jsou potřeba udělat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARHAN, Karel. Efektivita SQL programování ve vztahu k Business Intelligence a rozhodovacím procesům. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma