Adéla Menšíková

Bakalářská práce

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole

The development of pre-reading literacy in preschoolers
Anotace:
Bakalářská práce je teoreticko - aplikačního charakteru. Teoretická část se zabývá terminologickým vymezením pojmů souvisejících se čtenářskou pregramotností. Dále se zaměřuje na vývoj jazyka a předpokladů pro čtení, charakteristiku gramotně podnětného prostředí rodiny a mateřské školy a pohádku jako prostředek stimulace zájmu dítěte o čtený a psaný text. Praktická část obsahuje návrh, realizaci a …více
Abstract:
This bachelor thesis is of theoretical - application character. The theoretical part deals with terminological definitions of terms related to reading pre-literacy. It also focuses on language development and assumptions for reading, on characteristic the literacy-rich environment of the family and kindergarten and on the fairy tale as a means of stimulating the interest of the child in reading and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Menšíková, Adéla. Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe