Adéla Menšíková

Bachelor's thesis

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole

The development of pre-reading literacy in preschoolers
Abstract:
Bakalářská práce je teoreticko - aplikačního charakteru. Teoretická část se zabývá terminologickým vymezením pojmů souvisejících se čtenářskou pregramotností. Dále se zaměřuje na vývoj jazyka a předpokladů pro čtení, charakteristiku gramotně podnětného prostředí rodiny a mateřské školy a pohádku jako prostředek stimulace zájmu dítěte o čtený a psaný text. Praktická část obsahuje návrh, realizaci a …more
Abstract:
This bachelor thesis is of theoretical - application character. The theoretical part deals with terminological definitions of terms related to reading pre-literacy. It also focuses on language development and assumptions for reading, on characteristic the literacy-rich environment of the family and kindergarten and on the fairy tale as a means of stimulating the interest of the child in reading and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Menšíková, Adéla. Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe