Bc. Gabriela Petriková

Bakalářská práce

Severoatlantická aliance a demokratizace Černé Hory

NATO and Democratization of Montenegro
Anotace:
Práce si klade za cíl zjistit, zda Severoatlantická aliance přispěla k demokratizaci Černé Hory v letech 2006-2015. Tedy od doby nezávislosti země a zahájení integrace do NATO až do jejího přizvání k jednání o členství. Hlavní výzkumnou otázku práce zodpovídá skrze tři zkoumané oblasti, kterými jsou civilní řízení armády, nezávislost soudnictví a snižování externí hrozby. Teoretická část obsahuje debatu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out if the North Atlantic Treaty Organization contributed to the democratization of Montenegro in 2006-2015. It examines the periord since the country gained independence and started integration to NATO, to an invitation to accession negotiations. The main research question will be answered through three research areas: civil-military relations, independence of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma