Theses 

Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti. – Bc. Eva HOLEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Bc. Eva HOLEČKOVÁ

Diplomová práce

Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti.

The client as a key factor of the bank efficiency.

Anotace: Cílem diplomové práce s názvem ?Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti? je na základě výzkumu u GE Money Bank, a.s., který byl proveden pomocí dotazníkového šetření, měření spokojenosti klientů s GEMB a dále zjištění důvodů vedoucí zákazníka k výběru své hlavní banky. K samotnému zjištění spokojenosti klientů jsou využívány metody ECSI a NPS a ke zjištění důvodů, proč někteří klienti nevyužívají GEMB jako svou hlavní banku, komparace běžného účtu GEMB s běžnými účty 3. nejčastěji uváděných bank, tj. Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

Abstract: The goal of my dissertation entitled ?Customer as value-created factor of bank productivity? is to measure satisfaction of clients of GE Money Bank, a.s. and to find out the reasons that lead customers to choose their main bank. The results of measurement I have gained from research into GE Money Bank, a.s. by application of questionnaires. I have used methods ECSI and NPS to find out the extent of customer satisfaction.To establish the reasons for not using GEMB as main bank I have compared current account of GEMB with banking accounts of three others banks named in most cases as Česká spořitelna,a.s., Komerční banka a.s. and Československá obchodní banka, a.s.

Klíčová slova: dotazník, spokojenost, měření spokojenosti, ECSI, NPS, běžný účet, Mystery shopping

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Olga Faltejsková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Eva. Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz