Bc. Katarína Stotková

Master's thesis

Faktory ovlivňující účast ve 3. pilíři důchodového zabezpečení. Případová studie ČR a SR.

Factors influencing participation in the 3rd pension pillar. Case study of Czech and Slovak Republic.
Abstract:
The goal of the diploma thesis „Factors influencing participation in the 3rd pension pillar. Case study of Czech and Slovak Republic.“ is to find the factors influencing the participation in the 3rd pillar and the assessment of their influence according to the profitability models of the 3rd pillar and logistic regression on EU SILC data. At first the author suggested factors influencing the participation …viac
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Faktory ovplyvňujúce účasť v 3. pilieri dôchodkového zabezpečenia. Prípadová štúdia ČR a SR.“ je nájdenie faktorov ovplyvňujúcich účasť v treťom pilieri a posúdenie ich vplyvu na základe vypracovaných modelov výnosnosti tretieho piliera a logistickej regresie na EU SILC dátach. Autorka najskôr navrhla faktory ovplyvňujúce účasť v treťom pilieri na základe štúdia zahraničnej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Public Economics and Administration / Public Economics and Administration