Bc. Marie Brunnhoferová

Diplomová práce

Teorie evropské měnové integrace: Kritika modelu optimálních měnových oblastí

Methodology of European monetary integration: Criticism of Theory of optimum currency areas
Anotace:
Práce se zabývá teorií optimálních měnových oblastí, její analýzou a následnou kritikou nastavených parametrů této teorie. Kritika je vedena z hlediska alternativního přístupu rakouské ekonomické školy a z pohledu vnitřní nekonzistentnosti samotné teorie. Nefunkčnost teorie je poté uvedena na příkladu evropské měnové integrace. Evropská měnová unie je nejdříve zkoumána z hlediska kritérií teorie optimálních …více
Abstract:
The thesis is focused on theory of optimum currency areas, its analysis and followed by the criticism of set parameters of this theory. The criticism is lead in terms of alternative approach of austrian economic school and from the view of intern unconsistency of theory itself. Disfunctionality of theory is then given example on european currency integration. European currency union is first examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Vataha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní