Theses 

Teorie evropské měnové integrace: Kritika modelu optimálních měnových oblastí – Bc. Marie Brunnhoferová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Brunnhoferová

Diplomová práce

Teorie evropské měnové integrace: Kritika modelu optimálních měnových oblastí

Methodology of European monetary integration: Criticism of Theory of optimum currency areas

Anotace: Práce se zabývá teorií optimálních měnových oblastí, její analýzou a následnou kritikou nastavených parametrů této teorie. Kritika je vedena z hlediska alternativního přístupu rakouské ekonomické školy a z pohledu vnitřní nekonzistentnosti samotné teorie. Nefunkčnost teorie je poté uvedena na příkladu evropské měnové integrace. Evropská měnová unie je nejdříve zkoumána z hlediska kritérií teorie optimálních měnových oblastí a na jejich neplnění je posléze poukázáno na příkladu nedávno nastalé krize v eurozóně. V závěru práce jsou uvedeny dva alternativní výhledy budoucnosti této měnové unie.

Abstract: The thesis is focused on theory of optimum currency areas, its analysis and followed by the criticism of set parameters of this theory. The criticism is lead in terms of alternative approach of austrian economic school and from the view of intern unconsistency of theory itself. Disfunctionality of theory is then given example on european currency integration. European currency union is first examined in terms of optimum currency areas theory criteria and on their unfillment is then pointed out on the example of recently occured crisis in eurozone. At the end of the thesis there are listed two alternative outlooks on the future of this currency union.

Klíčová slova: Teorie optimální měnových oblastí, Evropská měnová unie, Evropská unie, monetární politika, rakouská teorie hospodářských cyklů, dluhová krize, Theory of optimum currency areas, European monetary union, European union, monetary policy, Austrian business cycle theory, debt crisis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Vataha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 04:12, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz