Petra TRNKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním

The Nursing Process on the Client with Schizophrenic Diasease
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou schizofrenního onemocnění a péčí o pacienty s ním a je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis schizofrenie, klinické formy, diagnostiku, příznaky a využívané způsoby léčby. Klade důraz na model psychodynamického ošetřovatelství vytvořený Hildegard E. Peplau, tedy model interpersonálních vztahů, jeho hlavní jednotky a popis …více
Abstract:
Mine thesis deals with problematic of schizophrenia and taking care of patients with this disease and it´s compile by the form of nursing process. The theoretical part contains a description of schizophrenia, clinical manifestations, diagnosis and symptoms and used ways of treatment. Also included descriptions of psychodynamic nursing model developed by Hildegard E. Peplau, a model of interpersonal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií