Aleksandra Drašković

Diplomová práce

Is Artificial Intelligence Better in ForecastingStock Market Returns than Classical Methods?

Je umělá inteligence lepší v předvídání výnosů z akciových trhů než klasické metody?
Anotace:
Práce analyzuje problematiku predikce výnosů z akciových trhů. Zvláště se zabývá diskusí, jakými metodami a modely lze výnosy prognózovat nejlépe. Kromě počátečního představení umělé inteligence a investičních technologií, studie zahrnuje jak přehled statistických modelů (ARMA, ARIMA, ARCH, NMA, TAR, and MSAR), tak i výpočetně inteligentních modelů a metod (především pak přibližuje čtenáři metodu umělých …více
Abstract:
The thesis analyzes the issue of predictions of stock market returns. In particular, it concentrates on the discussion about which methods and models can predict yields in the foremost efficient manner. Apart from the initial introduction of AI and the investment theories, the study includes both an overview of statistical models (ARMA, ARIMA, ARCH, ARCH, NMA, TAR, and MSAR) and computationally intelligent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
  • Vedoucí: Aleš Maršál
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82206