Ing. Barbora Janírková

Bachelor's thesis

Ekonomické souvislosti odpadového hospodářství

Wase management economy
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Ekonomické souvislosti odpadového hospodářství“ je analyzovat výdaje na nakládání s odpady v České republice (se zaměřením na Jihomoravský kraj) a vyhodnotit jejich efektivnost na základě mezinárodně používaných indikátorů. První částí práce vstupujeme do problematiky odpadového hospodářství. Druhá část se zaměřuje na produkci a nakládání s odpady v České republice. V části …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Waste management economy” is to analyse waste disposal expenditures in the Czech Republic (especially in the South Moravian Region) and to evaluate the effectiveness on the basis of the internationally used indicators. The first part brings the introduction to waste management problems. The second part is focused on the waste production and the waste disposal in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta