Bc. Jana Vnučková

Diplomová práce

Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami

Relationship between groundwater and surface water at Balinka catchment with mine water
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna, jež jsou po zatopení důlního díla v přímé hydraulické spojitosti s povrchovými a podzemními vodami, což bylo potvrzeno ztrátou průtoku na Balinke. S využitím počítačového modelování byly vytvořeny modely proudění podzemních vod z období před začátkem těžby, v …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the relationship between the groundwater and surface waters in the basin of the Balinka and the waters of the abandoned mining region Zbýšov u Brna, which, after the mine being flooded, came into a direct hydraulic connection with the groundwater and surface waters, which was confirmed by the loss of discharge in the river Balinka. Models showing the groundwater flow from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta