Vojtěch MARSZALEK

Diplomová práce

Environmental policy of the United States of America

Environmental policy of the United States of America
Abstract:
In his Master thesis, the author focuses on the Environmental policy of the United States. He deals with its history and development since the second half of the 20th century to the present. Furthermore, he also examines the biggest environmental challenges the United States are facing and the role of the public in environmental decision making. Moreover, he analyses the current environmental policy …více
Abstract:
Autor se ve své diplomové práci zaměřuje na environmentální politiku Spojených států amerických. Zabývá se její historií a vývojem od druhé poloviny 20. století do současnosti. Dále zkoumá největší environmentální problémy, se kterými se Spojené státy potýkají a roli veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Navíc analyzuje současnou environmentální politiku USA a rozdíly mezi jednotlivými státy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARSZALEK, Vojtěch. Environmental policy of the United States of America. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta