Theses 

Výskyt klíšťat a analýza jimi přenášených druhů borelie v rekreačních zónách v Českých Budějovicích a okolí. Mapovaní výskytu B. miyamotoi v klíšťatech z vybraných regionů Jižních Čech. – Hana HÁJKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biomedicínská laboratorní technika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Hana HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt klíšťat a analýza jimi přenášených druhů borelie v rekreačních zónách v Českých Budějovicích a okolí. Mapovaní výskytu B. miyamotoi v klíšťatech z vybraných regionů Jižních Čech.

Presence of ticks and analysis of tick-transmitted borrelia species in ticks from recreation sites of České Budějovice and nearby areas. Mapping of the prevalence of B. miyamotoi in ticks from selected regions of South Bohemia.

Anotace: Od doby nalezení spirochét druhů komplexu B. burgdorferi sensu lato byl tento komplex předmětem mnoha studií. Hlavním cílem této práce bylo stanovit prevalenci a rozšíření odlišných druhů v klíšťatech v rekreačních lokalitách Českých Budějovic. Získaná data potvrzují přítomnost infikovaných klíšťat ve všech zkoumaných lokalitách. Naše výsledky představují důležitou informaci o šíření infekcí způsobených borelií v městských oblastech a tím i možné zdravotní riziko pro obyvatele. Cílem druhé části práce bylo zjistit DNA B. miyamotoi v klíšťatech sesbíraných v různých částech Jižních Čech. Tento nedávno popsaný druh borelie představuje skupinu spirochét, které způsobují návratnou horečku, přitahuje pozornost vědců díky snaze prokázat její patogenitu u lidí. Naše data odhalují přítomnost B. miyamotoi u dvou z pěti zkoumaných oblastí. Prevalence B. miyamotoi koresponduje s již dříve zjištěnými údaji z Evropy. Toto je první výzkum zahrnující zkoumání druhu B. miyamotoi v Jižních Čechách (České republice).

Abstract: Since its discovery, spirochetes from B. burgdorferi sensu lato complex has been the subject of many epidemiological studies. To determine it's prevalence and the distribution of the different genospecies in ticks in different recreation areas around České Budejovice was the main goal of this study. The obtained data confirmed the presence of infected ticks in all locations under investigation. Our results represent the important information concerning the spreading of Borrelia infection in the city areas and the possible risk for the health of the population. The second part of the project was aimed at the determination of B. miyamotoi DNA in ticks collected in different parts of South Bohemia. This recently described Borrelia species represents the relapsing fever group of spirochetes, attracts the attention of the scientific community due to it proved pathogeneisity to humans. The presented data reveal the presence of B. miyamotoi in two out of 5 checked areas. The prevalence of B. miyamotoi corresponds to the one stated in this part of Europe by previous investigations. This is the first research that involves the investigation of B. miyamotoi species in South Bohemia (Czech Republic).

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Hana. Výskyt klíšťat a analýza jimi přenášených druhů borelie v rekreačních zónách v Českých Budějovicích a okolí. Mapovaní výskytu B. miyamotoi v klíšťatech z vybraných regionů Jižních Čech.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz