Bc. Jitka Holubová

Diplomová práce

Matematické modelování v ekonomii

Mathematical modeling in economics
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Matematické modelování v ekonomii“ je popis a analýza deterministických modelů v ekonomii. Popsané modely pocházejí z operačního výzkumu konkrétně z oblasti teorie zásob. U deterministických modelů jsou uvedeny čtyři základní typy modelů, přičemž u každého z nich je uveden aspoň jeden názorný příklad, který je následně realizován v počítačovém programu Maple. V závěru práce …více
Abstract:
The diploma thesis "Mathematical modeling in economics"describes and analyses deterministic models in economics. Described models come from the operations research conretely from the field of inventory theory. By deterministic models there are shown four basic types of these models. Each of them is provided with at least one illustrative example, which are than realized in a Maple system. At the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie