Olga MIKLYAEVA

Bakalářská práce

OBRAZY HRDINŮ V TVORBĚ N.S.LESKOVA NA MATERIALŮ PROZY OČAROVANÝ POUTNÍK

The images of heroes in the works of N.S.Leskov (on the basis of the novella The Enchanted Wanderer)
Abstract:
The topic of this bachelor degree paper is the relevance of the story "A Charmed Wanderer". The work consists of introduction, the main part which includes three chapters, the summary, the English summary and the list of used sources. The main goal of the paper is to prove the relevance of work by N.S.Leskov nowadays
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je význam příběhu "OČAROVANÝ POUTNÍK". Práce obsahuje úvod, hlavní část, která se skládá ze třech kapitol, shrnutí, anglického souhrnu a seznaum použitých zdrojů. Hlavním cílem příspěvku je dokázat význam práce N.S.Leskov v současné době.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Sováková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLYAEVA, Olga. OBRAZY HRDINŮ V TVORBĚ N.S.LESKOVA NA MATERIALŮ PROZY OČAROVANÝ POUTNÍK. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/