Marie Trčová

Bakalářská práce

Index spotřebitelských cen a jeho vhodnost pro měření inflace

The Consumer Price Index and it´s appropriateness for measure of inflation
Anotace:
Cílem této práce je provést srovnání současného měření inflace dle indexu spotřebitelských cen a alternativních přístupů k měření inflace, včetně identifikace přidané hodnoty těchto alternativních přístupů. Udržování stabilní míry inflace je dnes jedním z hlavních cílů všech centrálních bank vyspělých zemí. Tomuto cíli centrální banky různými nástroji přizpůsobují svoji měnovou politiku. Jedním z nejvyužívanějších …více
Abstract:
The target of this bachelor's thesis is comparison of current measurement of inflation, a measurement by consumer price index, with alternative attitudes of measuring of inflation including an identification of their vallue added. Nowadays the maintenance of a stable inflation rate is one of the dominant targets of all central banks in developed countries. The central banks use various instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedoucí: Lukáš Pfeifer
  • Oponent: Pavel Řežábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34317