Daniel TRNKA

Bakalářská práce

Českých fašismus a jeho rozdíly v kontextu s fašistickými organizacemi v první polovině 20 století.

Czech fascism and the differences in the context of fascist organizations in the first half of the 20th century.
Anotace:
-Vznik fašismu -Fašismus v Itálii -Vývoj fašismu v ČSR -Kolaborace českých fašistů za protektorátu -Konec českého fašismu a osudy jejich aktérů Tématem mé práce bude porovnat vývoj italského a českého fašismu v kontextu první poloviny 20. století a vyvození podobností a odchylek českého fašismu od italského fašismu. V závěrečné části se budu zabývat osudem českého fašismu a jejích aktérů. Důvodem proč …více
Abstract:
-The rise of fascism -Fascism in Italy -The development of fascism in Czechoslovakia- -Collaboration Czech fascists in the Protectorate -End of the Czech fascism and the fates of their actors The theme of my work will compare the development of Italian and Czech Fascism in the context of the first half of the 20th century and to draw similarities and deviations from the Czech fascism Fascism. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRNKA, Daniel. Českých fašismus a jeho rozdíly v kontextu s fašistickými organizacemi v první polovině 20 století.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta