Magdalena ZIKMUNDOVÁ

Bachelor's thesis

Překlad vybraného textu z angličtiny do češtiny z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem z angličtiny do češtiny

Translation of Selected Text from the Field of Social Sciences with a Commentary and Glossary from English into Czech
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraného textu ze společenskovědního oboru, konkrétně historické reálie o Jindřichovi VIII., britském panovníkovi. Hlavním cílem této práce je vytvořit srozumitelný překlad s ohledem na povahu populárně-naučného stylu a stejně tak teoretické a praktické aspekty překládání, které jsou popsány v teoretické části. Praktická část zahrnuje překlad, komentář …more
Abstract:
The focus of this Bachelor thesis deals with the translation of a selected text from the field of social sciences, namely historical realia about Henry VIII, the British monarch. The main aim of the thesis is to provide a clearly understandable translation of the text with regards to the characteristic features of the popular scientific style with respect to the theoretical as well as the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 38711

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Eva Raisová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZIKMUNDOVÁ, Magdalena. Překlad vybraného textu z angličtiny do češtiny z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem z angličtiny do češtiny. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická