Theses 

Značka Moravské vinařské stezky - vnímání a vliv na rozhodovací procesy – Bc. Jaroslav Frantík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslav Frantík

Master's thesis

Značka Moravské vinařské stezky - vnímání a vliv na rozhodovací procesy

Moravian wine trails brand - perception and impact on decision-making process

Abstract: Předmětem diplomové práce „Značka Moravské vinařské stezky – vnímání a vliv na rozhodovací procesy“ je analýza spotřebitelského chování a vliv značky na rozhodování spotřebitelů o návštěvě Jihomoravského kraje. Teoretická část práce je zaměřena na rešerši literatury týkající se brandingu a deskripci územního působení značky Moravské vinařské stezky. V praktické části bude vyhodnocen průzkum trhu mezi spotřebiteli prováděný pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků budou vyvozeny závěry týkající se povědomí spotřebitelů o značce, převládajících asociací spotřebitelů se značkou, hodnocení destinace spotřebiteli a hodnoty značky.

Abstract: The subject of the thesis, "Brand Moravian Wine Trails - perception and influence on the decision-making processes”. Is the analysis of consumer behavior and brand influence on consumers' decisions about visiting South Moravian Region. The theoretical part is focused on a literature review regarding branding and description of the local impact of the Moravian Wine Trails. The practical portion will be evaluated by market research among consumers conducted via questionnaire. The results will be used to draw conclusions regarding consumer awareness of the brand, the dominant consumer associations with the brand, the consumer assessment of the destination and the brand value.

Keywords: Moravské vinařské stezky, značka, destinační branding, jižní Morava, cyklostezky, chování spotřebitelů, dotazníkové šetření

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 03:05, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz