Theses 

Značka Moravské vinařské stezky - vnímání a vliv na rozhodovací procesy – Bc. Jaroslav Frantík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslav Frantík

Diplomová práce

Značka Moravské vinařské stezky - vnímání a vliv na rozhodovací procesy

Moravian wine trails brand - perception and impact on decision-making process

Anotace: Předmětem diplomové práce „Značka Moravské vinařské stezky – vnímání a vliv na rozhodovací procesy“ je analýza spotřebitelského chování a vliv značky na rozhodování spotřebitelů o návštěvě Jihomoravského kraje. Teoretická část práce je zaměřena na rešerši literatury týkající se brandingu a deskripci územního působení značky Moravské vinařské stezky. V praktické části bude vyhodnocen průzkum trhu mezi spotřebiteli prováděný pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků budou vyvozeny závěry týkající se povědomí spotřebitelů o značce, převládajících asociací spotřebitelů se značkou, hodnocení destinace spotřebiteli a hodnoty značky.

Abstract: The subject of the thesis, "Brand Moravian Wine Trails - perception and influence on the decision-making processes”. Is the analysis of consumer behavior and brand influence on consumers' decisions about visiting South Moravian Region. The theoretical part is focused on a literature review regarding branding and description of the local impact of the Moravian Wine Trails. The practical portion will be evaluated by market research among consumers conducted via questionnaire. The results will be used to draw conclusions regarding consumer awareness of the brand, the dominant consumer associations with the brand, the consumer assessment of the destination and the brand value.

Klíčová slova: Moravské vinařské stezky, značka, destinační branding, jižní Morava, cyklostezky, chování spotřebitelů, dotazníkové šetření

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz