Anna BLECHOVÁ

Bakalářská práce

Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje

The role of the United Nations in the field of Environmental policy and Sustainable Development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakou roli hrála Organizace spojených národů v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje v období od roku 1972 do roku 2017. Práce analyzuje činnost Organizace spojených národů jakožto globálního aktéra v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje. Dále se zabývá orgány OSN, které řeší environmentální otázky. Věnuje se také komisím …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to find out what is the role of the UN in the field of the environmental politics and the sustainable development between the years 1972 and 2017. The thesis analyzes the work of the United Nations as a global actor in environmental policy and sustainable development. It also deals with UN bodies dealing with environmental issues. It also deals with the commissions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLECHOVÁ, Anna. Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje . Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/