Anna BLECHOVÁ

Bachelor's thesis

Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje

The role of the United Nations in the field of Environmental policy and Sustainable Development
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakou roli hrála Organizace spojených národů v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje v období od roku 1972 do roku 2017. Práce analyzuje činnost Organizace spojených národů jakožto globálního aktéra v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje. Dále se zabývá orgány OSN, které řeší environmentální otázky. Věnuje se také komisím …more
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to find out what is the role of the UN in the field of the environmental politics and the sustainable development between the years 1972 and 2017. The thesis analyzes the work of the United Nations as a global actor in environmental policy and sustainable development. It also deals with UN bodies dealing with environmental issues. It also deals with the commissions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLECHOVÁ, Anna. Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje . Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/