Mgr. Robert STOJANOV

Disertační práce

Environmentální migrace ve světě

Environmentally-induced Migration in the World
Abstract:
This dissertation thesis deals with topic of environmentally-induced migration. From the author's point of view it is considered as under-researched, but very actual and complex issue, when environmental degradation, natural disasters, resource depletion and environmental change (including climate change) influence human migration processes. The work partly consists from already published and reviewed …více
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá tématem environmentální migrace. Podle autora se jedná o málo probádané, ale velmi aktuální a komplexní téma, kde degradace životního prostředí, přírodní rizika, vyčerpání přírodní zdrojů a změna životního prostředí (včetně změny klimatu) ovlivňují procesy lidské migrace. Práce se částečně skládá z již publikovaných a recenzovaných textů, které byly doplněny, aktualizovány …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOJANOV, Robert. Environmentální migrace ve světě. Ostrava, 2010. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.1.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta