Mgr. Robert STOJANOV

Doctoral thesis

Environmentální migrace ve světě

Environmentally-induced Migration in the World
Abstract:
This dissertation thesis deals with topic of environmentally-induced migration. From the author's point of view it is considered as under-researched, but very actual and complex issue, when environmental degradation, natural disasters, resource depletion and environmental change (including climate change) influence human migration processes. The work partly consists from already published and reviewed …more
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá tématem environmentální migrace. Podle autora se jedná o málo probádané, ale velmi aktuální a komplexní téma, kde degradace životního prostředí, přírodní rizika, vyčerpání přírodní zdrojů a změna životního prostředí (včetně změny klimatu) ovlivňují procesy lidské migrace. Práce se částečně skládá z již publikovaných a recenzovaných textů, které byly doplněny, aktualizovány …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2010
Accessible from:: 1. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STOJANOV, Robert. Environmentální migrace ve světě. Ostrava, 2010. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.1.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta