B.Sc. Lawford Chiketa

Diplomová práce

The Effectiveness of Public Schemes in the Provision of Decent Housing to Low-Income Earners: A Case of Operation Garikai/Hlalani Kuhle in Gwanda Town in Zimbabwe

Účinnost veřejných programů při zajišťování důstojného bydlení pro osoby s nízkými příjmy: případ operace Garikai / Hlalani Kuhle ve městě Gwanda v Zimbabwe
Anotace:
Tato studie hodnotí účinnost systémů veřejného bydlení pro poskytování důstojného bydlení osobám s nízkými příjmy se zvláštním důrazem na operaci Garikai / Hlalani Kuhle Gwanda (OGHK). Vzhledem k tomu, že právo na bydlení je základním lidským právem, stejně jako právo na zdraví, sociální zabezpečení a sociální služby, studie se pokouší ověřit, zda projekt bydlení splňuje minimální standardy pro bydlení …více
Abstract:
This study assesses the effectiveness of public housing schemes in delivering decent housing to low-income earners with particular attention to Operation Garikai/Hlalani Kuhle Gwanda (OGHK). Given that housing is one of the human rights indivisible from other fundamental rights such as the right to health, social security, and social services, the study tries to check whether the housing project meets …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program:
International Territorial Studies

Práce na příbuzné téma