Theses 

Business plan of a language school – Alena Bazhina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alena Bazhina

Bakalářská práce

Business plan of a language school

Podnikatelský záměr na otevření jazykové školy v Praze

Anotace: ílem diplomové práce je prozkoumat ziskovost a obtíže při otevírání jazykové školy pro realizaci řady dostupných služeb v oblasti výuky cizích jazyků a překladu ve městě s více než 1 milionem obyvatel.V teoretické části práce je hlavní vyšetřovací metodou sekundární výzkum: vymezení podnikatelského plánu, šetření rizik, marketingová strategie, organizační plán, plán výroby, finanční plán.V praktické části práce je hlavním cílem prezentace podnikatelského plánu otevření jazykové školy v Praze. Podnikatelský plán bude vycházet z teoretické části, ale přejdu k praktičtějšímu podnikatelskému plánu, který bude zahrnovat poslání a vizi podnikání. Součástí je i reálný finanční plán, analýza jazykových škol v Praze, SWOT analýza a vyšetřování rizik.

Abstract: The aim of this thesis is to investigate profitability and difficulties of opening a language school for the implementation of a range of accessible services in the field of foreign language learning and translation in a city with a population of more than 1 million people.In the theoretical part of the thesis the main investigation method is secondary research: definition of business plan, investigation of risks, marketing strategy, organizational plan, production plan, financial plan.In the practical part of the thesis, the main purpose is presenting business plan of opening language school in Prague. Business plan will be based on the theoretical part, but I will move to the more practical business plan, such will include mission and vision of business. It also includes a real financial plan, analyzing languages school business in Prague, SWOT Analysis and investigating risk.

Klíčová slova: Jazyková škola, Podnikatelský plán, Marketingový plán

Keywords: Language school, Business Plan, Marketing Plan

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Mareš
  • Oponent: Blanka Habrmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77470


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz