Tomáš Boraň

Bachelor's thesis

Zhodnocení transpozice směrnice IDD do novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

Assessment of the transposition of the IDD Directive into the amendment to the Act on Insurance Intermediaries
Abstract:
Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude na základě analýzy rozdílů ve znění zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a v novele tohoto zákona charakterizovat změny, které implementace evropské směrnice IDD přinesla v rámci pojistného trhu České republiky. Dílčím cílem bude posouzení nálezů finančního arbitra v relevantních případech a soudních judikátů souvisejících s danou problematikou.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define changes brought by the implementation of the European IDD Directive within the insurance market of the Czech Republic based on the analysis of differences in the Act of Insurance Intermediaries and the amendment of this Act. The secondary aim of this work is to inquire into the findings of a Financial Arbitrator in relevant cases and into judicial proceedings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance and Law