Tomáš Boraň

Bakalářská práce

Zhodnocení transpozice směrnice IDD do novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

Assessment of the transposition of the IDD Directive into the amendment to the Act on Insurance Intermediaries
Anotace:
Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude na základě analýzy rozdílů ve znění zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a v novele tohoto zákona charakterizovat změny, které implementace evropské směrnice IDD přinesla v rámci pojistného trhu České republiky. Dílčím cílem bude posouzení nálezů finančního arbitra v relevantních případech a soudních judikátů souvisejících s danou problematikou.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define changes brought by the implementation of the European IDD Directive within the insurance market of the Czech Republic based on the analysis of differences in the Act of Insurance Intermediaries and the amendment of this Act. The secondary aim of this work is to inquire into the findings of a Financial Arbitrator in relevant cases and into judicial proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo