Bc. Jana Janulíková

Master's thesis

Česká daňová správa a její efektivita v porovnání s daňovými správami v zemích Evropské Unie

Efficiency of the Czech Tax Office compared with the tax Office in other EU countries
Anotácia:
Přestože daňové systémy a jejich nastavení jsou častým předmětem diskusí a analýz, institucionální a procesní zajištění správy daní, jenž je pro naplnění státního rozpočtu stejně důležité, bývá opomíjeno. A proto se tato práce zaměřuje na efektivitu správy daní z pohledu její právní regulace, tak také z pohledu orgánů státní správy. Cílem této práce je zjistit, která odvětví naší daňové správy jsou …viac
Abstract:
Although the tax structures and their settings are a frequent subject of discussion and analysis, institutional and procedural security tax administration, which is to fill the state budget as important, often neglected. Therefore, this work focuses on the efficiency of tax administration in terms of its legal regulation, as well as from the perspective of public authorities. The aim of this work is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedúci: Ing. Radka Jahnová
  • Oponent: Ing. Alena Trechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting