Bc. Mária Neslušanová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s algickým syndromem páteře

Medical rehabilitation plan and process in patients with vertebrogenic algic syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenní algický syndrom. V obecné části popisuje definici onemocnění, její etiologii, klasifikaci, diagnostiku a klinické projevy. Ve speciální části popisuje možnostmi terapie, které jsou v kompetenci fyzioterapeuta. V kapitole Kazuistika je popsán postup léčebné rehabilitace u pacientky s vertebrogenním algickým syndromem.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of vertebrogenic algic syndrome. In the general part there is the analysis of the definition of the disease, its etiology, classification, diagnosis and clinical manifestations. The special part of thesis deals with the possibilities of therapy that are in the physiotherapist‘s competence. The case report chapter describes the process of rehabilitation in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Svobodová
  • Oponent: MUDr. Eva Drápelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta