Ilona Vítková

Bakalářská práce

Ošetřovatelská dokumentace v akreditovaném a neakreditovaném zdravotnickém zařízení

Nursing documentation in an accredited and non-accredited facility
Anotace:
Ošetřovatelství má velmi důležité postavení v péči o zdraví člověka. Jedním z atributů ošetřovatelství je individuální péče založená na vyhledávání a plánovaném uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví. Kvalita poskytované ošetřovatelské péče, která je měřitelná ošetřovatelskými standardy, je hlavním cílem dnešního ošetřovatelství. Tato činnost vyžaduje kvalitní systém řízení a kontrolu …více
Abstract:
Nursing has a very important role in human health care. One of the attributes of nursing is individual care based on scouting and meeting people's needs in relation to his health. The quality of nursing care which is measurable by nursing standards, is main aim of today's nursing. This activity requires quality management system and control of nursing care. This bachelor thesis pursue differences in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Ochtinská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítková, Ilona. Ošetřovatelská dokumentace v akreditovaném a neakreditovaném zdravotnickém zařízení. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra