Mgr. Jan Brulík, Ph.D.

Disertační práce

Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices

Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na vývoj nových analytických metod pro stanovení heterocyklických látek, azaarenů (PANHs) a jejich degradačních produktů azaaronů (OH-PANHs). Tyto látky nejsou v současnosti ani systematicky ani intenzivně monitorovány v životním prostředí v porovnání s polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs). Toxicita azaarenů v životním prostředí je v důsledku jejich nízkých …více
Abstract:
This dissertation thesis aims to develop new analytical methods for measurement of aromatic heterocyclic compounds azaarenes (PANHs) and their degradation products azaarones (OH-PANHs). Nowadays PANHs and OH-PANHs are not systematically and intensively monitored in the environment compared to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Toxicity of azaarenes in the environment is expected to be relatively …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  • Oponent: Dr. Miriam Leon Paumen, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí