Eva VORÁČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží

Nursing care of patient with ventricular drainage
Abstract:
V teoretické části bakalářské práce jsem popisovala anatomii mozku, zabývala jsem se historií, klasifikací, příznaky a léčbou hydrocefalu. Teoretická část práce se zaměřuje na subarachnoidální krvácení, zevní komorovou drenáž, její indikace a kontraindikace a specifické zásady ošetřování této drenáže. V praktické části práce jsem zpracovala ošetřovatelský proces u pacienta se subarachnoidálním krvácením …more
Abstract:
In the theoretical part of the thesis, I described the anatomy of the brain, and I have dealt with the history, classification, symptoms and treatment of hydrocephalus. Theoretical part of the work focuses on subarachnoid hemorrhage, external ventricular drainage, its indications and specific principles of nursing care for this drainage. In the practical part I worked the nursing process of patient …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Věra Berková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VORÁČKOVÁ, Eva. Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií