Bc. Sylvie Bičanová, DiS.

Diplomová práce

Postoj laické veřejnosti k vlastnímu stáří

The attitude of the general public to their own old age
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem laické veřejnosti k vlastnímu stáří. Je rozdělena na dvě části. První část má za úkol vysvětlit problematiku stárnutí a stáří na teoretické úrovni. Věnuje se demografickému stárnutí, charakteristice seniorské populace a pojetí stáří z pohledu seniora a společnosti. Pozornost je věnována také ageismu, stereotypům a mýtům zakořeněným v naší společnosti a kvalitě života …více
Abstract:
The thesis consists of two parts and deals with the attitude of the public to a senescence. The first part outlines the issues concerning ageing and agedness on the theoretical level and describes demographic senescence, the characteristics of senior population and the approach to ageing from the perspective of a senior citizen and society. The phenomenon of ageism, stereotypes and myths persisting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii