Bc. Jaroslav HRBÁČ

Diplomová práce

Vliv radiačního síťování na creepové chování polymerů

The impact of radiation crosslinking on the creep behaviour of polymers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá radiačním síťováním a jeho vlivem na creepové chování daných polymerů. Teoretická část popisuje obecně polymery, způsoby jejich síťování zvláště pak radiační síťování, dále creepové chování polymerů a statické zkoušky dlouhodobé. V praktické části je navrženo a zhotoveno zkušební zařízení, na kterém je provedena série creepových zkoušek pro dané polymerní materiály. Dále …více
Abstract:
This thesis deals with radiation crosslinking and its influence of creep behaviour intended polymers. Theoretical part describes polymers in general, crosslinking methods especially radiation crosslinking, further creep behaviour polymers and long-term static tests. In practical part is proposed and produced test device, whereon is realized set of creep tests for intended polymers materials. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 19114

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČ, Jaroslav. Vliv radiačního síťování na creepové chování polymerů. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení

Práce na příbuzné téma