Bc. Kateřina Cikánková

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů v prostředí nadnárodní farmaceutické společnosti

Human resource management i an environment of multinational pharmaceutical company
Anotace:
Lidské zdroje jsou nejcennějším „majetkem“ každé společnosti. Správný výběr pracovníků, jejich motivace, odměňování a profesní růst by měly tvořit základ pro správné fungování firmy na trhu a naplňování stanovených cílů a vizí. Rozdílné přístupy v personální politice jednotlivých firem jsou ovlivněny velikostí, strukturou a zázemím daných firem.V teoretické části práce budou vysvětleny personální práce …více
Abstract:
Human resources are the most valuable "property" of each company. Proper selection of employees, their motivation, remuneration and career advancement should be the basis for the proper functioning of the company's market and the achievement of the goals and vision. Different approaches in the personnel policy of individual companies are affected by the size, structure and background of the companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní