Mgr. Bedřich Kodym

Bakalářská práce

Působnost Vojenské policie na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Military Police Competence in the Field of Offences against Safety and Continuousness of Road Traffic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zákonných prostředků realizovaných Vojenskou policií při plnění úkolu dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a současně charakterizuje působnost této instituce při šetření dopravních přestupků. Autorem práce je dále hodnocena dostatečnost stávající právní úpravy zákona o Vojenské policii ve vztahu k analyzované oblasti.
Abstract:
The bachelor paper deals with the analysis carried out by legal means the Military Police in its task to supervise safety and fluency running of traffic. The paper at the same time characterizes the scope of this institution in the investigation of traffic offenses. The adequacy of existing legislation in relation to concerning analyzed areas is also assessed by the author.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa