Jan Pecha

Bakalářská práce

WebGL

WebGL
Anotace:
Práce analyzuje současné způsoby a možnosti zobrazování 3D grafiky na internetu. Jejím hlavním cílem je rozebrat a popsat základní vlastnosti moderního standardu WebGL pro interaktivní 2D a 3D grafiku na webu. Zároveň jsou charakterizovány nejznámější pomocné frameworky implementující tento standard a na vytvořených jednoduchých příkladech je demonstrováno jejich použití. Práce také informuje o možnostech …více
Abstract:
This thesis analyzes current possibilities of displaying 3D graphics on the internet. Its main objective is to analyze and to define basic features of a modern WebGL standard for inter-active 2D and 3D graphics on web. In addition, popular helpful frameworks implementing this standard are described and many simple examples are created to demonstrate their applications. This thesis also informs about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Petr Mazánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69183

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika