Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

Disertační práce

Doublespeak in Televised Political Debates

Doublespeak in Televised Political Debates
Anotace:
Tématem předkládané disertační práce je doublespeak v televizních politických debatách, konkrétně v předvolebních prezidentských debatách ve Spojených státech amerických v letech 2000, 2004 a 2008. Cílem práce je sjednotit různé přístupy k doublespeaku, identifikovat lexikální prostředky, jimiž se tento druh jazyka vyznačuje, a zjistit, jaký vliv má užívání takového jazyka na myšlení a politický názor …více
Abstract:
The present thesis focuses on the use of doublespeak in televised political debates, namely on the United States presidential debates in the years 2000, 2004, and 2008. Apart from consolidating different approaches towards doublespeak, and identifying linguistic, in particular lexical-semantic means of this kind of language, the thesis attempts to find out whether there are any differences between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk

Práce na příbuzné téma