Helena Schmiedová

Bakalářská práce

Komparativní testování použitelnosti e-shopu Parfums.cz s konkurenčními e-shopy

Comparative usability testing Parfums.cz e-shop and competing e-shops
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komparativním testováním použitelnosti tří vzájemně konkurenčních e-shopů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k marketingu a e-commerce. Představen je význam testování použitelnosti a tvorby designu webů podle user experience (UX). Je zde shrnuto, jaké metody lze využít pro testování webů a pro testování použitelnosti, dále jaké jsou hlavní ergonomické …více
Abstract:
This Bachelor thesis is specifically concerned with the comparative utilization testing of three mutually competitive e-shops. The objective of the theoretical part focuses on clarification of the basic marketing and e-commerce terms. It introduces the importance of the usability testing and web design creation according to user experience (UX). The study offers the summary of the methods that are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schmiedová, Helena. Komparativní testování použitelnosti e-shopu Parfums.cz s konkurenčními e-shopy. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace