Bc. Eliška Pokorná

Diplomová práce

Dentální implantáty a důležité informace pro pacienty

Dental Implants and Important Information for Patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá důležitostí včasného podání informací, v dostatečném množství a srozumitelné formě, pacientovi podstupujícímu zákrok zavedení zubního implantátu. Tato práce disponuje teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se věnuje úvodu do problematiky dentální implantologie, zmiňuje její historii a klasifikuje zubní implantáty i materiály, používající se k jejich výrobě. Dále pokračuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the importance of timely submission of information, in sufficient quantity and in comprehensible form, to the patient undergoing the introduction of a dental implant. This thesis has a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the introduction to the problems of dental implantology, mentions its history and classifies dental implants and materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta