Robert Barkman

Bakalářská práce

Urgentní stavy vyžadující kardiostimulaci z pohledu zdravotnického záchranáře na jednotce intenzivní péče

Emergency States Required Cardiostimulation from the View of a Paramedic at Intensive Care Unit
Anotace:
BARKMAN, Robert. Urgentní stavy vyžadující kardiostimulaci z pohledu zdravotnického záchranáře na jednotce intenzivní péče. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha. 2020. 89 s. Tématem bakalářské práce jsou urgentní stavy vyžadující kardiostimulaci z pohledu zdravotnického záchranáře na jednotce intenzivní péče. Teoretická …více
Abstract:
BARKMAN, Robert. Emergency States Required the Cardiostimulation from the View of a Paramedic at Intensive Care Unit. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Prague. 2020. 89 pages. The bachelor thesis deals with emergency states required the cardiostimulation from the view of a paramedic at intensive care unit. The theoretical part includes the definition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická