Bc. Marek Tkaczik

Diplomová práce

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region

Marketingový výzkum potenciálu rozvoje v oblasti výstavby individuálního bydlení ve vybraném regionu
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku perspektiv rozvoje individuálního bydlení v rámci budoucího vývoje Moravskoslezského kraje. V práci jsou posuzovány budoucí klíčové aspekty, jež budou mít vliv na rozvoj výstavby v této oblasti. Po základním seznámení se zkoumanou problematikou a seznámením s použitými metodami výzkumu v teoretické části jsou v části praktické tyto metody výzkumu aplikovány. Je provedena …více
Abstract:
The Diploma thesis is focused on the issue of perspectives of development of the individual living in the context of the future development of the Moravian-Silesian region. In the thesis, there are considered future key aspects that will have an impact on the development of construction in this area. After the basic overview of the issues to be explored and presented with the methods of research in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.