Bc. Petra HAJÍČKOVÁ

Master's thesis

Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče

Motivation and job satisfaction of social workers in the Department of Social Care
Anotácia:
Diplomová práce s názvem "Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče" se zaměřuje na hlavní aktéry sociální práce - sociální pracovníky. Cílem mé diplomové práce je popsat pracovní spokojenost a motivaci a zaměřit pozornost na to, jak sociální pracovníci na odboru sociální péče vnímají vlastní spokojenost s prací a jaké okolnosti je k výkonu práce motivují. Diplomová …viac
Abstract:
The diploma thesis "Motivation and work satisfaction of social worker in the Department of Social care" is focused on the most important part of social work- social workers. The diploma thesis aims to describe motivation and job satisfaction and to pay attention to how social workers in the social care department perceive their own satisfaction with work and what conditions motivate them to perform …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJÍČKOVÁ, Petra. Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií